Cách tính xi măng, cát và đá trong 1 m3 bê tông

332
Chia Sẻ
2k
Lượt Xem

Như chúng ta biết rằng trong quá trình bê tông hóa khi chúng ta đổ bê tông ướt, nó sẽ cứng lại sau một thời gian tiêu chuẩn nhất định .
Cách tính xi măng, cát và đá trong 1 m3 bê tông.jpg
Giả định
Khối lượng bê tông = 1 m³
Mác bê tông M20 (1: 1,5: 3)
Tìm ra Số lượng bê tông (Khối lượng ướt và Khối lượng khô)
Khối lượng bê tông ướt = 1 m³

Khối lượng khô = Khối lượng ướt x 1,54 (Bạn cũng có thể lấy nó là 1,50 đến 1,55).
Khối lượng bê tông khô = 1 x 1,54 = 1,54 m³

Tìm ra số lượng xi măng

Số lượng xi măng = (Khối lượng khô của bê tông x tỷ lệ xi măng) / (tổng tỷ lệ)
Xi măng = (1,54 x 1) / (1 + 1,5 + 3) = 0,28 m³
khối lượng riêng xi măng = 1440 kg / m³
Trọng lượng của Xi măng = 1440 x 0,28 = 403,2 Kg
1 bao xi măng chứa 50 kg xi măng

Số lượng bao = 403,2 Kg / 50 kg = 8,064 bao

Lượng cát

Xi măng: Cát :: 1: 1,5
Số lượng cát = Số lượng xi măng x 1,5
Lượng cát = 0,28 x 1,5 = 0,42 m³
hoặc Số lượng cát = (1,5 / 5,5) * 1,54 = 0,42 m³
Trọng lượng cát = khối lượng x khối lượng riêng cát = 1650 kg / m ^ 3

Trọng lượng cát = 0,42 x 1650 = 693 kg (0,693 tấn)

Số lượng cốt liệu đá

Xi măng: cốt liệu đá :: 1: 3
Số lượng cốt liệu đá = Số lượng xi măng x 1,5
Số lượng cốt liệu đá = 0,28 x 3 = 0,84 m³
hoặc Số lượng cốt liệu đá = (3 / 5,5) * 1,54 = 0,84 m³
Trọng lượng của cốt liệu đá = khối lượng x khối lượng riêng đá = 1520 kg / m ^ 3

Trọng lượng của cốt liệu đá = 0,84 x 1520 = 1276,8 kg (1,28 tấn)

Tính toán trên bạn có thể sử dụng cho tất cả các loại bê tông khác nhau như M10, M 15, M20, M25, v.v. chỉ cần ở đây với loại bê tông, bạn có thể thay đổi tỷ lệ.

Các loại bê tông khác nhau có tỷ lệ trộn bê tông khác nhau.

Mác bê tông
M 5
1:5:10​
M 7.5
1:4:8​
M 10
1:3:6​
M 15
1:2:4​
M 20
1:1.5:3​
M 25
1:1:2​
Bài Viết Tiếp Theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Follow Our Page

0387251294

/xaynhatrongoibetahome

0389890396